Trajectaanpak

Praktische informatie

 • Intakegesprek met jou en interviews met je Persoonlijke Raad van Advies (PRA)
 • 8 – 12 coachingssessies van 1,5 uur met afnemende frequentie gedurende het jaar
 • Tijdens de implementatiefase: follow-up met je PRA
 • Onbeperkt e-coaching
 • Tussentijdse evaluatiegesprekken na een half jaar tussen mij en je PRA
 • Eindevaluatiegesprekken met je PRA
 • Vrijblijvende offerte op aanvraag, na eerste intake

Coachingsruimte

FASE 1 - DOEL BEPALEN

 • Je voert een intakegesprek met mij, desgewenst met je opdrachtgever erbij.
 • We stellen jouw Persoonlijke Raad van Advies (PRA) samen.
 • Ik voer PRA-interviews uit en rapporteer de uitkomsten aan jou.
 • We stellen gezamenlijk je veranderplan op.

FASE 2 - AAN DE SLAG

 • Bewust worden: met de concepten uit de Transactionele Analyse, onderzoek je vroegere besluiten die ten grondslag liggen aan het gedrag dat je weliswaar hier heeft gebracht maar je nu niet verder brengt; jij beslist of je die wilt herzien en hoe.
 • Kiezen: we zoeken en testen nieuwe gedragsopties die bij jouw persoonlijkheid passen.
 • Handelen: je implementeert nieuw gedrag, toetst de werking ervan en stuurt bij waar nodig. Follow-up van coach en PRA helpt jou focus te houden.
 • Vieren: je viert je successen!

FASE 3 - RESULTATEN

Je completeert je leiderschapsvaardigheden bijvoorbeeld door de kunst van het:

 • Balans aanbrengen tussen duidelijke en stevige kaders stellen & vrijheid en vertrouwen geven
 • Sturen op zowel de langetermijnvisie als op de uitvoering van het primaire proces
 • Ruimte geven aan medewerkers om talenten ten volle in te zetten
 • Coachend leidinggeven op zowel de taakgerichte als de mensgerichte as
 • Jezelf kwetsbaar opstellen
 • Empathie tonen
 • Proactief luisteren
 • Oprecht sorry zeggen
 • Complimenten geven
 • …etc.